Публикации ППС

Заглавие-название Авторы Журнал | Газета Год издания Ключевые слова Ссылкасортировать по убыванию
Болашақ мұғалімдердің іскер қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруда мектеп тәжірибесінің ролі Жолдасбекова Қ. А., Рахматуллаева К.А., Калдыбаев Т.Д. Оңтүстік Қазақстан Ғылымы мен Білімі 2008 педагогика, қарым-қатынас мәдениет, педагогикалық психология
Development of oil and gas facilities in the Atyrau region during a period from 2003 to 2007 Baigebayev M. O. , Nasirov Sh. Наука и образование Южного Казахстана 2008 химическая технология, нефтегазопереработке
Қазақ қоғамындағы билер институты Бейсебаева С. Б. , Құлжанов Б.Ү., Абдрасилова Б.Қ. Оңтџстiк Қазақстан ғылымы мен бiлiмi 2008 құқық тарихы, билер соты , қазақ құқығы
Военные мероприятия России в Южном Казахстане Тургумбаева А.С. Наука и образование Южного Казахстана 2005 история, военные меропрития, южный казахстан
Оңтџстiк Қазақстан облысы халқының қазiргi кџндегi демографиялық потенциалы Саулембаев А.Т, Абдукаримова Г.А., Тасболат Б. Оңтџстiк Қазақстан ғылымы мен бiлiмi 2005 демография, оњтџстiк қазақстан облысы
Юридическая процедура как вид социальной процедуры Кукеев А. К. Наука и образование Южного Казахстана 2005 государство и право, юридическая процедура, социальная процедура
Оңтџстiк Қазақстан аумағындағы материалдық мәдениет ескерткiштерiн зерттеу тарихынан Қабыл А. Ә. Оңтџстiк Қазақстан ғылымы мен бiлiмi 2005 тарих , оңтџстiк қазақстан, мәдени мұралар
Состояние и тенденции развития культуры народов Южного Казахстана Ильясова Р. К. , Сихимбаев И.Б. Наука и образование Южного Казахстана 2005 культура
Некоторые формы и методы деятельности фольклорных ансамблей Жанасбаева Г.Г., Жаркынбеков М. Наука и образование Южного Казахстана 2005 искусство, фольклор, ансамбль
ХХ ғасыр басындағы қазақ әйелдерiнiң бейнесi Аширбаева Х. А. Оңтџстiк Қазақстан ғылымы мен бiлiмi 2005 филология, әдебиеттану, әйелдер бейнесi

Страницы